Czy Twojej firmie potrzebny jest Mentor?

utworzone przez | Sty 30, 2017 | Blog |

Prowadzenie biznesu bez wiedzy i doświadczenia to ogromne wyzwanie. Ich zdobycie trwa latami, a i tak po tym czasie nie zawsze mamy pewność czy decyzje, które podejmujemy, są do końca słuszne. Wyobraź sobie, że przez ten cały czas obok Ciebie jest ktoś, kto wspiera Cię w realizacji celów, motywuje i radzi. Wyobraź sobie, że obok Ciebie jest Twój mentor.

Słowo “mentor” pochodzi z mitologii greckiej. Mentor był przyjacielem Odyseusza, któremu ten przed wyruszeniem na wojnę trojańską powierzył opiekę nad swym synem, Telemachem. Jego zadaniem było wychowanie i nauczanie młodego chłopca. Dziś, mianem mentora określa się osobę, która dzięki swojemu doświadczeniu i zdobytym umiejętnościom staje się skutecznym wsparciem w rozwoju zawodowym. To ktoś, dzięki komu szybciej rozwiniesz skrzydła i dotrzesz do upragnionego celu.

Czym jest mentoring?

Mentoring to narzędzie wspierające postęp kariery, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy na całym świecie. To relacja oparta na więzi pomiędzy mentorem, a jego podopiecznym. Relacja nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia oraz przekazywanie umiejętności, odpowiednich postaw, wiedzy i udzielanie wsparcia.

Cel mentoringu odzwierciedla potrzeby rozwojowe danej osoby, odniesione do budowania jej kluczowych zasobów takich jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności społeczne, wiedza i inteligencja emocjonalna. Cały proces mentoringu może trwać nawet kilka lat.

Korzyści jakie daje mentor

Mentor  pomaga przede wszystkim zwiększyć świadomość swojego potencjału oraz poznać swoje mocne i słabe strony. Zwraca uwagę na szanse i możliwości, które nie zawsze dostrzegamy. Ponadto:

  • Jest idealnym wsparciem dla przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności, w momencie, gdy firma potrzebuje zarówno profesjonalnej wiedzy, jak i umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu.
  • Rozwija umiejętności, które pomogą firmie osiągnąć sukces. Inspiruje do rozwoju osobistego i zawodowego, doradza w zakresie mocnych stron i przezwyciężania słabości. Sprzyja wzrostowi kreatywności i elastyczności działania.
  • Wspiera proces zarządzania wiedzą. W dzisiejszych czasach nie ma osób, które wszystko wiedzą: samowystarczalnych menedżerów i specjalistów, wszechwiedzących szefów. Wiedzy, która jest niezbędna do prowadzenia biznesu jest za dużo. Mentoring to szansa na budowanie kultury dzielenia się nią.
  • Ułatwia procesy wewnątrz firmy, dzięki umiejętnościom mentora zmniejsza się liczbę procesów zakończonych niepowodzeniem z powodu niedostatku wiedzy, niewłaściwego rozumienia sensu poszczególnych działań czy spadku motywacji.
  • Zwiększa kontrolę nad jakością całego procesu, udzielając konkretnych porad i bazując na swoim doświadczeniu.

Mentor to ktoś, kto nie wytyka błędów. On wie, że to część procesu rozwoju i bardzo ważna lekcja. Jednak należy być ostrożnym – obecnie na rynku jest bardzo wielu fałszywych specjalistów, podających się za “mentorów”. Bardzo często zdarza się, że np. szkolenia ze sprzedaży prowadzą osoby które nic nigdy nikomu nie sprzedały oprócz swojego szkolenia, lub też “samozwańczy” specjaliści od biznesu, których jedynym biznesem jest sprzedawanie swojego własnego wizerunku. Dlatego zawsze należy poszukać informacji na temat danej osoby, sprawdzić referencje, przeczytać opinie… Wybrać mentora, który rzeczywiście pomoże, a nie zaszkodzi.

 

Dla kogo?

Czy wiesz, że aż 75% amerykańskich menedżerów twierdzi, że mentoring był jednym z najważniejszych elementów budujących ich karierę? Mentorem jest zazwyczaj doświadczony przedsiębiorca, a uczniem osoba, która stawia swoje pierwsze kroki w biznesie. Wsparcie mentora to także idealna pomoc dla osób, które czują się “wypalone” po latach prowadzonego biznesu. Dla osób, które blokuje lęk, brak kreatywności czy niska motywacja do działania. W takiej sytuacji mentor zredukuje strach przed podejmowaniem błędnych decyzji i pomoże odkryć w sobie tę motywację na nowo. W końcu sam wielokrotnie przeżył podobne momenty i przeszedł podobną drogę.

Potrzeby firm zmieniają się w zależności od etapu prowadzenia działalności – inne są potrzeby w fazie organizacyjnej, inne w fazie jego rozwoju. Zidentyfikowanie etapu, na którym jest firma, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie sukcesu rynkowego. W BWF Consulting każdego wspieramy naszych Klientów na różnych płaszczyznach funkcjonowania biznesu, oferując możliwość unikalnej wymiany doświadczeń i zupełnie inne spojrzenie na biznes. Z radością obserwujemy, gdy zdobyta w ten sposób wiedza szybko przekłada się na ich konkretne działania. A Ty masz swojego Mistrza, Nauczyciela, Przewodnika…? Kto dla Ciebie jest wzorem do naśladowania, do czerpania przykładu?