Zewnętrzny dyrektor finansowy

Zewnętrzny dyrektor finansowy


Usługę dedykujemy wszystkim przedsiębiorstwom, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z sektora MŚP – zarówno zatrudniającym osobę na stanowisku dyrektora finansowego, jak i nie posiadającym obecnie pracownika na tym stanowisku.

Jako firma konsultingowa posiadamy niezbędne umiejętności w zakresie czynności powiązanych z obowiązkami wykonywanymi przez dyrektora finansowego.

W ramach usługi przynajmniej jeden z naszych specjalistów zostanie na stałe dedykowany wypełnianiu obowiązków dyrektora finansowego i będzie odpowiedzialny za bieżące wsparcie Zarządu oraz pracowników przedsiębiorstwa w codziennych obowiązkach.

Przykładowe zadania realizowane przez zewnętrznego dyrektora finansowego:
 • bieżące wsparcie zarządu przedsiębiorstwa z zakresu finansów i rachunkowości,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością ekonomiczno-finansową spółki,
 • współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • rekomendowanie działań mających na celu zwiększenie rentowności firmy oraz jej wartości,
 • nadzorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • rekomendacja działań finansowych,
 • optymalizacja działań i transakcji w tym optymalizacja struktury kont księgowych,
 • optymalizacja poziomu cen realizowanych usług,
 • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji (np. wybór źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych)
 • tworzenie analiz finansowych i analiz rentowności wykonywanych działań, placówek, eksploatacji samochodów, itp.
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, bankami, spółkami leasingowymi, audytorami, inwestorami, prawnikami i innymi podmiotami zewnętrznymi,
 • pozyskiwanie finansowania
 • udział w strategicznych negocjacjach.

Współpraca z zewnętrznym dyrektorem finansowym pozwala skupić się na strategicznych aspektach funkcjonowania biznesu.

Nasze wsparcie wpływa korzystnie na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Regularna kontrola danych finansowych oraz przedstawienie wszelkich istotnych tendencji i zdarzeń w przystępny sposób, pozwala na ściślejszy nadzór nad funkcjonowaniem kluczowych procesów w firmie, jak również na wczesną identyfikację pojawiających się zagrożeń.

Korzyści:
 • obsługa dostosowaną do indywidualnych potrzeb,
 • pierwszeństwo w realizacji projektów i zadań,
 • niższe koszty usług niż przy zamówieniach jednorazowych,
 • stałe, niezmienne, znane koszty usługi,
 • łatwość i szybkość kontaktu z konsultantem,
 • możliwość wykonywania czynności u Klienta,
 • możliwość ustalenia wizyt konsultanta w firmie w określone dni,
 • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez BWF Consulting, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług,
 • opracowanie i stosowanie wzorów sprawozdawczości wewnętrznej do potrzeb konkretnego Klienta,
 • możliwość skorzystania z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów z dziedzin finansów, controllingu oraz doradztwa, zdobytego podczas realizacji projektów.

Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie z uczestnictwa w Radach Nadzorczych, co pozwala na zaimplementowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie.

Ustalony zakres zaangażowania BWF Consulting może obejmować pełne przejęcie obowiązków dyrektora finansowego lub doraźne zaangażowanie w ustalonej części jego obowiązków.

Proponowane do wyboru pakiety usług

  NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY 
PakietMINIKOMFORTPREMIUM
Ilość pracy (rbh) konsultanta miesięcznie do ....163240
Cena rbh konsultanta w ramach pakietu 140,00130,00120,00
Ekspertyza - ocena efektywności finansowej
firmy o wartości 3.800,00 (w tym roczna
aktualizacja) - w cenie pakietu
TAKTAKTAK
Rabat na usługi poza pakietem--10 %15 %
Umowa na ......1 rok1 rok1 rok
1. Wszystkie podane w tabeli ceny są cenami netto
2. Cena obsługi poza pakietem 150,00 zł. (netto) / rbh.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą usługą

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
(Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

Adres do korespondencji:
ul. Fiołków 1,
46-022 Luboszyce

SZYBKI KONTAKT

captcha