Projektowanie zwycięskiego modelu biznesowego

Projektowanie zwycięskiego modelu biznesowego


Model biznesowy to plan, który tworzy przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Określa relacje pomiędzy uczestnikami rynku, informuje, jak przedsiębiorstwo działa – w jaki sposób tworzy wartość dla klientów, towary i usługi oraz z czego będzie czerpać zyski.

Nasza usługa skierowana jest do osób planujących otwarcie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz dla funkcjonujących firm z nie satysfakcjonującymi wynikami.

Żaden biznes nie ma szans na sukces rynkowy bez możliwości generowania zysków. Jeśli działalność nie jest dobrze zaprojektowana, nie przyniesie właścicielom pożądanych korzyści, a w najgorszym przypadku skazana jest na upadłość. Głównym celem każdej firmy jest generowanie zysku dla właścicieli – otwieranie firmy tylko po to, aby ciągle do niej dokładać, nie ma żadnego sensu.

Dobry pomysł na biznes jest ważny, ale niestety, nawet ten najlepszy nie wystarczy, aby osiągnąć sukces. Konieczny jest perfekcyjny plan działania i zaprojektowania wszystkich kroków jeszcze w fazie przed wdrożeniem pomysłu.
Stworzenie modelu biznesowego zaleca się jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia. Z usługi opracowania modelu biznesowego powinny skorzystać także funkcjonujące już firmy, które nie uczyniły tego przed rozpoczęciem działania.

Zakres działań:
  • dokładne zapoznanie się z przedsiębiorstwem lub ideą jego działalności, umożliwiające naszym specjalistom dostosowanie zakresu wykonywanych prac do branży oraz specyfiki projektu,
  • ustalenie założeń biznesowych i ich skwantyfikowanie, umożliwiające przełożenie idei na liczby oraz symulację przyszłości przedsiębiorstwa w modelu skonstruowanym przez specjalistów BWF Consulting .

Projektowanie zwycięskiego modelu biznesowego

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
(Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

Adres do korespondencji:
ul. Fiołków 1,
46-022 Luboszyce

SZYBKI KONTAKT

captcha