Ocena efektywności finansowej firmy

Ocena efektywności finansowej firmy


Zmieniające się warunki otoczenia gospodarczego, rosnące wymagania klientów oraz zaostrzająca się konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie ciągłych działań zwiększających efektywność funkcjonowania. Konieczny jest stały dostęp do informacji na temat sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa, informacji użytecznej, w maksymalnym stopniu eliminującej niepewność i ułatwiającej podejmowanie decyzji.

Dostarczamy dla firm instrument służący do poznania i oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz poznania związków przyczynowo skutkowych, jakie powstają pomiędzy określonymi kategoriami ekonomicznymi.
Opracowanie jest użyteczne dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla kadr zarządzających tymi firmami.

Naszym zadaniem jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej Twojej firmy, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

Przedmiotem naszego zainteresowania są zasoby oraz procesy gospodarcze zachodzące w firmie. Na bazie analizy zasobów firmy, procesów operacyjnych oraz rozwojowych dokonamy oceny firmy. Dokonujemy oceny oraz interpretacji relacji między wielkościami ekonomicznymi oraz zmiany w czasie tych wielkości i relacji.

Zakres działań:
 • analiza sprawozdań finansowych,
 • ocena przepływów pieniężnych,
 • analiza czynników kształtujących wynik finansowy,
 • ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności odnośnie: płynności, stopnia zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności, zyskowności etc.
 • badanie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów.
Korzyści:
 • ocena kondycji finansowej firmy i jej szans na finansowe powodzenie w przyszłości,
 • prognoza szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy,
 • oparcie decyzji ekonomicznych na rzetelnej bazie informacyjnej, sposobność korygowania realizowanych planów i reakcji na zmianę otoczenia,
 • poprawa sprawności funkcjonowania firmy oraz zwiększenie jej bezpieczeństwa finansowego,
 • wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez ułatwione procesy zarządzania i poprawienie ich jakości,
 • maksymalizacja wartości firmy a przez to maksymalizowanie korzyści właścicieli oraz zapewnienie długoterminowego sukcesu firmy.

 


Ocena efektywności finansowej firmy

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
(Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

Adres do korespondencji:
ul. Fiołków 1,
46-022 Luboszyce

SZYBKI KONTAKT

captcha